Všetko o papieri II. – Ako sa papier vyrába

lis na papier

V článku „Všetko o papieri I. – Papier a tlačové média “ ste sa mohli dočítať čo to papier je, z čoho sa vyrába a načo sa používa. Pre krátke zopakovanie len zhrniem, že papier je vyrábaný z rýchlo rastúcich stromov alebo iných rastlín. Z týchto rastlín sa získavajú vlákna do rovnomernej vrstvy a vyrovnávajú sa valcovaním.

Papier a proces výroby

Podľa spôsobu získavania vlákien (buničiny) z rastlín výrobný proces rozdeľujeme na mechanický, polochemický a chemický.

Mechanické buničiny sa získavajú mechanickým rozvláknením. Obrusovaním guľatiny z dreva za prívodu horúcej vody sa získava biela drevovina. Tento proces je veľmi efektívny a lacný, pretože dokáže vyťažiť z dreva 91 – 98% buničiny. Nevýhodou sú horšie pevnostné charakteristiky a žltnutie z dôvodu prítomnosti lignínu. Tento typ získavania buničiny sa používa na výrobu novinových a časopiseckých papierov.

Chemické buničiny sa získavajú z drevených štiepok rozpustením lignínu účinkom vhodných látok pri vysokej teplote. Chemické postupy umožňujú získať neporušené vlákna s pôvodnou dĺžkou, ktoré predstavujú takmer čistú celulózu. Výťažnosť chemických postupov je 42 – 53 %.

Na výrobu bielych papierov treba tieto buničiny bieliť. Bielením sa odstránia zvyšky lignínu bez poškodenia celulózy. Na bielenie sa používa chlór alebo jeho iné zlúčeniny. Papiere vyrobené z buničín bielením bez chlóru alebo jeho zlúčenín sa nazývajú TCF (Total Chlor Free). Pri tomto procese sa používajú peroxidy, kyslík v alkalickom prostredí. Dôvodom tohto nového procesu bielenia zavádzanie ekologických postupov. Papiere TCF sa preto nazývajú ekologické papiere. Tieto papiere poznáme z bežnej praxe a používame ich každodenne v kanceláriách na tlač dokumentov alebo pri používaní obalových materiálov a kartónov.

Polochemické buničiny sa získavajú kombináciou mechanických a chemických postupov. Tento postup umožňuje efektívnejšie využitie dreva (65 – 85%). Nevýhodou je, že nie je možné dosiahnuť belosť ako pri získavaní buničiny chemickým postupom. Tento postup je vhodný na výrobu kotúčových papierov.

Recyklovaný papier

Významnú úlohu zohráva recyklovaná buničina. Získava sa zo zberného papiera rozvláknením, odstránením tlačových farieb, rafináciou, prípadne bielením. Jej výhodou je nízka cena. Recyklovaný papier sa používa na výrobu baliacich papierov a lepeniek, kde tvorí 100% podiel. Môže sa použiť aj pri výrobe novinových a časopiseckých papierov. V tomto prípade ide o 60% podiel zberného papiera.

Bankovky a ceniny sa vyrábajú mechanickým a chemickým postupom z dlhovláknitých buničín jednoročných rastlín (bavlna, ľan, konope). Tieto papiere sa vyznačujú veľmi dobrými mechanickými vlastnosťami, ale majú vysokú cenu. Preto sa používajú hlavne na tlač cenín.

Zošľachťovanie a vlastnosti papiera

Papier sa zvlhčovaním, lisovaním a sušením navíja na kotúče. Papier sa ďalej môže zošľachťovať. Hladením a satinovaním sa vyrovnajú nerovnosti, zvýši sa hladkosť a lesk po oboch stranách a zvýši sa hutnosť papiera. Hladkosť papiera, belosť a rovnorodosť povrchu sa dosiahne natieraním povrchu papiera vrstvou suspenzie. Takýto papier sa používa hlavne pre plnofarebnú tlač. Takto upravený papier sa následne reže na požadované normalizované veľkosti.

Rôzne techniky výrobného procesu majú vplyv na hmotnosť papiera, hrúbku, hladkosť, belosť, opacitu (priesvitnosť). Každá z týchto vlastností ovplyvňuje kvalitu konečného výtlačku. Podľa toho, aký výsledok je žiadúci, sa zvolí typ papiera na tlač.

Pozrite si našu ponuku papiera.

 

Zdroj: kniha Polygrafické minimum, wikipedia.org, polygrafia-fotografia.sk